Sociale medier

Hvad er strategien bag sociale medier, og hvordan fungerer en algoritme? Hvilke platforme er bedst at bruge til hvad – og kan man være en kritisk storforbruger af de sociale medier?
Kurset inviterer deltagerne bag om teknologien og strategien for de mest populære sociale medier – Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, Snapchat og Pinterest. Deltagerne lærer, hvordan algoritmerne fungerer, og hvordan de får det optimale ud af de sociale medier – privat og på jobbet.

Indhold

Kurset veksler mellem faglig indsigt, cases, opgaver, underviserens personlige erfaringer og involvering af deltagerne – mundtligt og elektronisk. Underviseren gennemgår struktur og formål bag de mest udbredte sociale medieplatforme og kombinerer med fakta og testresultater fra bl.a. Facebooks egne undersøgelser.

 

Kurset opfordrer deltagerne til at reflektere over deres egen digitale adfærd – hvornår har man brug for de sociale medier, hvorfor deler og liker man noget frem for andet, og tør man udfordre sig selv med en digital detox?

 

Deltagerne bliver gjort bevidste om deres status som digitalt indfødte og superbrugere på de sociale medier. Hvordan kan de sætte de kompetencer i spil i jobsøgningen og på fremtidens arbejdsmarked?

Hvordan kurset kan bruges her og nu

Deltagerne kan bruge kurset til at kombinere deres begejstring for de sociale medier med en kritisk sans over for, hvordan medierne arbejder, bruger persondata og påvirker holdninger. Deltagerne lærer også, hvordan de selv kan bruge de sociale medier mere strategisk, fx til jobsøgning og til konkrete opgaver.

 

Kurset kan gennemføres som foredrag på 45 minutter – eller i det fulde kursusformat på 3 x 45 minutter på samme dag.

Antal deltagere: 12-150
Udstyr: Computer og telefon er ikke nødvendige

Priser fra 6.800 kr.

Kontakt

Vesterbrogade 74, 3. sal
1620 København V

+45 51 86 90 90