Gruppedannelse

Hvordan skaber man den rette sammensætning af en gruppe? Hvilke hensyn skal der tages til de enkeltes kvalifikationer? Hvem passer godt sammen med hvem?

Ikon for gruppedannelses kursus
Indhold på kurset

På kurset er der fokus på faglighed og kollegaskab. Deltagerne bliver godt klædt på til fremtidige gruppedannelser og introduceret til konkrette værktøjer som bliver afprøvet i undervisningen.

Den mest optimale sammensætning baseres på en lang række hensyn, som i kurset bliver afvejet og relateret til de arbejdsprocesser man kan møde på arbejdsmarkedet; Faglige interesser, arbejdsmæssige kvaliteter og sociale relationer. Derudover sættes der fokus på, hvordan deltagernes personligheder passer ind i forskellige roller i gruppen.

Hvordan kurset kan bruges her og nu

Deltagerne modtager på kurset de rette værktøjer til gruppedannelser. Workshoppen kan bruges som et kick-off på en eksisterende gruppedannelsesproces, eller som et midtvejs-evaluering for teamsammensætninger. Den konkrete workshop tilpasses efter jeres behov.

  • Kurset varer 3-6 timer inkl. pauser
  • Fra 12 til 150 deltagere
  • Deltagerne skal medbringe egen computer eller tablet

Priser fra 6.800 kr.

Scroll to Top