Digital tilstedeværelse

Vi tror på, at ens digitale tilstedeværelse skal være konsistent på tværs af kanaler og centrere sig om fængende indhold, der reelt rammer jeres målgruppers interesser. Vi arbejder med brands på sociale medier fra den strategiske målsætning til den daglige drift.

Digital strategi

Vi udvikler sammenhængende kommunikationsstrategier på tværs af målgrupper og digitale kanaler, der matcher jeres forretningsudvikling og vækst. Strategien vil tage udgangspunkt i jeres eksisterende digitale tilstedeværelse, og være tilrettelagt til at opnå fastsatte KPI’er. Strategien vil også indbefatte en langsigtet aktivitetsplan for, hvordan målene skal udføres i praksis.

Indholdsstrategi og -plan

Vi udformer indholdsstrategier og indholdsplaner for de specifikke aktiviteter, der skal foregå på hver af jeres digitale kanaler. En indholdsplan vil rumme en udførlig oversigt over alle planlagte posts og det indhold de skal rumme, som alt samme vil være tilrettelagt til at bidrage mod indholdsstrategiens mål.

Drift af sociale medier

Vi producerer indhold til sociale medier og sørger for at føre posts ud i livet efter en skemalagt indholdsplan. Udover de planlagte posts varetager vi også dialogen med følgere på sociale medier. En anden vigtig del af denne drift er det løbende målinger vi laver, for at evaluere på indsatstens resultater.

Kontakt

Vesterbrogade 74, 3. sal
1620 København V

+45 51 86 90 90