Aalborg Universitet

Forskningsgruppen for Energiplanlægning, ved Institut for Planlægning på Aalborg Universitet, forsker i fremtidens vedvarende energisystemer. Analog varetager forskningsenhedens kommunikation på Twitter, hvor vi på tværs af seks konti formidler nyeste klimaforskning, afvikler kampagner og opbygger community for klimaforskerne.

Projekt
Forskningsformidling og videnskommunikation på Twitter

År
2018-2019

Aalborg Universitet logo i grå transparent cirkel
Aalborg Universitet case billede 1
Aalborg Universitets udfordring

Forskningsgruppen for Energiplanlægning har et behov for at formidle deres forskning og kommunikere igangværende Horizon2020 forskningsprojekter på Twitter. De ønsker sig hjælp til at løfte den strategiske kommunikation og videnskabsformidling gennem regelmæssigt indholdsproduktion, specifikt målrettet Twitter.

Forskningsgruppen ville gerne opbygge en tilstedeværelse på Twitter hvori de kan dele deres forskningsresultater med alle intressentergrupper. Det er afgørende at alle interessenterne kan forstå budskabet, uanset deres forforståelse for bæredygtig energiplanlægning. 

 

Vores løsning

Analog lavede en målgruppeanalyse for de seks Twitter-konti, som kortlagde de forskellige intressenter. Gennem en fælles kick-off-workshop udarbejdede vi en indholdsstrategi for Twitter-indsatsen på tværs af forskningsgruppens konti.

Analog var med til at skabe et samlingspunkt på tværs af forsknings-gruppen, ved at oprette en Twitterkonto for hele forskningsgruppen. Uanset hvilket mindre emne den enkelte forsker sidder med til daglig, kan gruppen nu formidle alle kompentencer på en kanal. 

Ugentligt tweeter vi om nyudgivne forskningsartikler, konferencedeltagelse og kører kampagner på gruppens forskellige Twitter-konti.

Aalborg Universitet Twitter Mockup 1

”Analog varetager vores kommunikation på Twitter, både for hele forskningsgruppen og for igangværende forskningsprojekter. Vi er rigtig glade for samarbejdet med Analog, der har skabt et samlingspunkt på tværs af forskningsgruppen. Til vores forskningsgruppe har Analog bl.a. udviklet kampagnen Researcher of the Month, hvor en af vores forskere er i fokus og får delt sin forskning.”

Brian

Professor, Aalborg Universitet

Vil du høre mere om vores Aalborg Universitet case?

Kontakt Mads fra Analog

Cirkulært billede af Mads Svaneklink

Mads Svaneklink

Foredragsholder, rådgiver og ejer

Scroll to Top