Gruppedannelse

Hvordan skaber man den rette sammensætning af en gruppe? Hvilke hensyn skal der tages til de enkelte kvalifikationer og hvilke passer godt sammen med hvem?
Kurset i gruppedannelse gør udfordringen i at skabe grupper nemt for deltagerne. De faglige og personlige styrker bliver matchet og deltagerne får nyt indblik i gruppedannelse.

Indhold

På kurset er der fokus på faglighed og kollegaskab. Deltagerne bliver godt klædt på til fremtidige gruppedannelser og introduceret til konkrette værktøjer som bliver afprøvet i undervisningen.

Den mest optimale sammensætning baseres på en lang række hensyn, som i kurset bliver afvejet og relateret til de arbejdsprocesser man kan møde på arbejdsmarkedet; Faglige interesser, arbejdsmæssige kvaliteter og sociale relationer. Derudover sættes der fokus på, hvordan deltagernes personligheder passer ind i forskellige roller i gruppen.

Hvordan kurset kan bruges her og nu

Deltagerne modtager på kurset de rette værktøjer til gruppedannelser. Workshoppen kan bruges som et kick-off på en eksisterende gruppedannelsesproces, eller som et midtvejs-evaluering for teamsammensætninger. Den konkrete workshop tilpasses efter jeres behov.

 

Kurset varer 3-6 timer inkl. pauser

Antal deltagere: 20-150
Udstyr: Egen computer eller tablet

Priser fra 6.800 kr.

Kontakt

Vesterbrogade 74, 3. sal
1620 København V

+45 51 86 90 90