Excel kursus

Hvordan virker Excel helt grundlæggende? Hvordan kan Excel gøre livet nemmere – på uddannelsen og jobbet?
Kurset introducerer deltagerne til Excel med øvelser, tilpasset den enkelte deltagers niveau. Deltagerne er på samme hold, hvor hver deltager følger sit eget tempo og lærer trin for trin. Alle får konkrete færdigheder med fra kurset. Kurset udbydes i to niveauer.

Introduktions niveau

Deltagerne får gennemgået de grundlæggende funktioner i Excel. De lærer de mest brugte celler og formler at kende og opbygger egne skabeloner for simple regnskaber og databaser.

1. del

Hvorfor skal man kunne Excel, introduktion af brugerfladen samt gennemgang af øvelser som kommer ind på sum-funktionen, tabeller og udregning af procent.

2. del

Øvelser der kommer ind på layout i Excel, hvordan man fletter celler, brug af celle-navne og beregning af valuta.

3. del

Gennemgang af funktioner, bl.a. hvis (if), sum.hvis (sum.if), nutidsværdi og fremtidsværdi samt afslutning og evaluering af kurset.

Pivot Masterclass

Deltagerne bliver trænet i pivottabeller og deres anvendelsesmuligheder for dataanalyse. De lærer at indstille pivottabeller, tilpasse tabellens rækker og kolonner, bearbejde rådata fra en survey, filtrere og sortere store mængder data, forberede til dataanalyse, vurdere datakvalitet, udvælge data til præsentation og præsentere data i diagram.

1. del

Hvorfor skal man kunne Excel, undersøgelse af deltagernes niveau med introduktions-øvelse, derefter øvelser med funktionerne hvis (if), sum.hvis (sum.if) og tæl.hviser(count.ifs).

2. del

Gennemgang af øvelser der kommer ind på funktionen indlejret hvis (embedded.ifs), opslag og kort om stort datasæt.

3. del

Forklaring af pivottabbeller, hvordan anvender man pivottabeller i praksis? Gennemgang af nutidsværdi og fremtidsværdi samt afslutning og evaluering af kurset.

Hvordan kurset kan bruges her og nu

Deltagerne kan bruge Excel til at præsentere og demonstrere overblik over store mængder data og det kan være nyttigt i jobs med alle typer administrative og analyse opgaver.

 

Kurset varer 3-6 timer inkl. pauser

Antal deltagere: 12-150
Udstyr: Egen computer med internetadgang og Excel (2007 eller nyere version)

Priser fra 6.800 kr.

Kontakt

Vesterbrogade 74, 3. sal
1620 København V

+45 51 86 90 90